ویدیو / شلیک موفق سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد در رزمایش مشترک ذوالفقار
ویدیو / شلیک موفق سامانه پدافند هوایی ۱۵ خرداد در رزمایش مشترک ذوالفقار

قشم فور یو