ویدیو / عزیزی خادم: رئیس سابق نه، من «رئیس عزل شده غیر قانونی» هستم
رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت: رئیس سابق نه، من «رئیس عزل شده غیر قانونی» هستم. برخورد‌هایی که در زمان من با فدارسیون فوتبال شد شخصی بود و سیاهی، تاریکی و ناامیدی در آن موج می‌زد. کنار گذاشتن من از فدراسیون فوتبال بی‌سابقه بود. تنهایی جایی که در این مملکت درست کار کرد فوتبال بود.

قشم فور یو