ویدیو / فرهاد نیلی: اقتصاد وصله و پینه‌ای در آبان ۱۴۰۱ دیگر کارآمد نیست
فرهاد نیلی، اقتصاددان در برنامه شیوه گفت: اقتصاد وصله و پینه‌ای در آبان ۱۴۰۱ دیگر کارآمد نیست. رشد اقتصادی و اشتغال بدون تجارت خارجی ممکن نیست. قید‌های سیاسی و امنیتی نباید راه‌حل‌های اقتصادی را از بین ببرد.

قشم فور یو