ویدیو / لحظه انفجار در میدان تقسیم استانبول
نابع خبری لحظاتی پیش از وقوع انفجاری در استانبول ترکیه خبر دادند. این انفجار در محله “تقسیم” در مرکز شهر استانبول روی داد.

قشم فور یو