ویدیو / لحظه زمین‌گیر کردن شبانه نظامیان روسی از دریچه دید تک‌تیرانداز اوکراینی
یک تک تیرانداز اوکراینی موفق شد در فاصله‌ای مناسب نظامیان روسی را شبانه زمین‌گیر کند.

قشم فور یو