ویدیو / لحظه هولناک تیراندازی و درگیری شدید در گفتگوی زنده در شبکه لبنانی
، گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه ام تی وی لبنان به درگیری میان میهمانان برنامه و اطرافیانشان منجر شد و با توجه به اینکه این درگیری به بیرون شبکه نیز کشیده شده بود نیروهای امنیتی شبکه ام تی وی برای مهار اوضاع مجبور به شلیک هوایی شدند.

قشم فور یو