ویدیو / ماجرای عجیب پرواز زاهدان-تهران که به جای فرودگاه مهرآباد در فرودگاه امام(ره) فرود آمد
مرادی، مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت: نشستن پروازها ۱۰ دقیقه با تاخیر افتاد که خلبان پرواز شرکت آسمان تصمیم گرفت در فرودگاه امام(ره) فرود آمده و سپس به مهرآباد بازگردد.

قشم فور یو