ویدیو / مهران رجبی در ویژه برنامه روز دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان؛ یک دانشجو: توی صداوسیما دیگه برنامه ای نمونده بود که اومدی اینجا؟
یک دانشجو خطاب به مهران رجبی که در ویژه برنامه روز دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان حضور داشت می‌گوید: توی صداوسیما دیگه برنامه‌ای نمونده بود که اومدی اینجا؟

قشم فور یو