ویدیو / میکروفون یک نماینده مجلس در انتقاد از بیانیه اخیر ۲۲۷ نماینده قطع شد
مرتضی محمودوند نماینده خرم آباد و‌چگنی در انتقاد به بیانیه اخیر ۲۲۷ نماینده مجلس گفت: هر کسى گفته با معترضین برخورد، اعدام و قتل‌عام صورت بگیرد غلط کرده است. در این لحظه صداى اعتراض محمودوند در مجلس قطع شد.

قشم فور یو