ویدیو / واکنش نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر به اظهارات مولوی عبدالحمید: می‌گویند آزادی نیست، اگر آزادی نبود هر جمعه پشت تریبون نمی‌رفتی و هر چه می‌خواستی علیه نظام نمی‌گفتی
ویدیو / واکنش نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر به اظهارات مولوی عبدالحمید: می‌گویند آزادی نیست، اگر آزادی نبود هر جمعه پشت تریبون نمی‌رفتی و هر چه می‌خواستی علیه نظام نمی‌گفتی

قشم فور یو