ویدیو / ورود آقای رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری شیلی با دوچرخه
ویدیویی از گابریل بورک، رئیس جمهور شیلی که با دوچرخه وارد کاخ ریاست جمهوری می شود را ببینید این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد.

قشم فور یو