ویدیو / وضعیت خیابان‌های شیراز پس از بارندگی دیشب
تصاویری از وضعیت خیابان‌های شیراز بعد از بارندگی شدید دیشب منتشر شده است.

قشم فور یو