ویدیو/ کوشکی، کارشناس صداوسیما: توئیتر و اینستاگرام همین الان هم فیلتر نیستند؛ با فیلترشکن و اینترنت دو سه برابری قابل دسترسند / باید از لحاظ فنی، به فکر باشیم که اگر همکاری نکردند، کلا بسته شوند
ویدیو/ کوشکی، کارشناس صداوسیما: توئیتر و اینستاگرام همین الان هم فیلتر نیستند؛ با فیلترشکن و اینترنت دو سه برابری قابل دسترسند / باید از لحاظ فنی، به فکر باشیم که اگر همکاری نکردند، کلا بسته شوند

قشم فور یو