ویدیو / کوهرنگ پس از بارش برف ۱۸۰ سانتی‌متری
بارش برف سنگین در شهر کوهرنگ بسیار خبرساز شده است. در ادامه ویدیویی از شهر کوهرنگ پس از بارش برف ۱۸۰سانتی متری می‌بینید

قشم فور یو