ویدیو / گریه‌های یک دختر در قطر به دلیل باخت تیم ملی ایران در آغوش پدر
ویدیویی از گریه های تلخ دختر بچه ای که در ورزشگاه شاهد باخت ایران مقابل آمریکا بود را ببینید.

قشم فور یو