ویدیو / یه قل دو قل بازی کردن سفیر مالی با بانوان ایرانی
ویدیویی از بانوان ایرانی که در غرفه وزارت ورزش و جوانان با سفیر مالی با یکدیگر بازی قدیمی یه قل دو را کردند را ببینید.

قشم فور یو