پژوهشگران: دلفین‌ها هم احتمالاً به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شوند
دانشمندان در مطالعه جدیدی که روی سه گونه از آب‌بازان (پستانداران دریایی که با شرایط زندگی در آب سازگار هستند) از جمله یک دلفین پوزه‌بطری و یک نهنگ خلبان باله‌بلند گیر‌افتاده در سواحل اسکاتلند انجام شده است، متوجه نشانگر‌های بیماری آلزایمر در آن‌ها شده‌اند. هرچند تاکنون انواع زوال عقل در حیوانات دیگر شناسایی شده، اما تاکنون هیچ موردی از بیماری آلزا‌یمر در گونه‌های غیرانسانی مشاهده نشده است. دلیل احتمالی از مطالعه‌ای مربوط به سال ۲۰۲۰ ارائه شده است که نشان داده نهنگ‌ها به دلیل هیپوکسی (سطوح پایین اکسیژن در بافت‌های بدن) ناشی از جست‌وجوی غذا در اعماق اقیانوس، بیشتر مستعد آسیب‌هایی شبیه به آلزایمر هستند.

قشم فور یو