پژوهشی جدید: بسیاری از افراد نیازی به مصرف روزانه هشت لیوان آب ندارند
به گفته دانشمندان، توصیه به نوشیدن هشت لیوان آب در روز برای بسیاری افراد احتمالاً بیش از اندازه است. در واقع تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم فقط به حدود ۱.۵ تا ۱.۸ لیتر آب در روز نیاز دارند که کمتر از دو لیتر توصیه شده است. «یوسوکه یامادا» از مؤسسه ملی نوآوری زیست‌پزشکی، سلامت و تغذیه ژاپن و یکی از نویسندگان اصلی این مقاله می‌گوید: «توصیه فعلی به‌هیچ‌وجه از نظر علمی پشتیبانی نمی‌شود. اکثر دانشمندان مطمئن نیستند که این توصیه از کجا آمده است.»

قشم فور یو