پیاده‌روی فضایی روز جمعه نیمه‌کاره باقی ماند؛ گیر افتادن فضانورد ناسا هنگام پیاده‌روی فضایی
فضانوردان هنگام انجام یک پیاده‌روی فضایی در روز جمعه برای نصب پایه‌ی یک آرایه خورشیدی جدید در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی با مشکل مواجه شدند. «چسبنده» بودن یک تکیه‌گاه پا و دشوار شدن حرکت باعث ایجاد مشکلاتی برای دو فضانورد این پیاده‌روی فضایی شد که در تلاش برای آماده‌سازی ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) برای افزودن دو آرایه خورشیدی ارتقا یافته جدید دیگر بودند. این پیاده‌روی فضایی به عنوان آخرین مورد از پیاده‌روی‌های فضایی به تقویت کانال‌های برق این مجموعه‌ی در حال گردش با آرایه‌های خورشیدی جدید ایستگاه فضایی بین المللی (iROSAs) اختصاص داده شده بود

قشم فور یو