پیش‌بینی آزادی زندانیان با استفاده از هوش مصنوعی
یک ماشین یادگیری جدید ریسک آزاد شدن زودهنگام یک زندانی بر حسب ۹۱ متغیر از جمله سن، نژاد و سابقه دستگیری توسط پلیس را تعیین می‌کند. در همین راستا هوش مصنوعی به زودی می‌تواند پیش بینی کند کدام مجرمین ۳ سال پس از دستگیری براساس عفو مشروط آزاد می‌شوند. محققان دانشگاه کالیفرنیا دیویس (UC Davis) داده‌های بیش از ۱۹ هزار زندانی که از ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۵ با هیات آزادی مشروط ایالت نیویورک دیدار کرده بودند را در این تحقیق به کار بردند.

قشم فور یو