چرا بیگانگان با زمین تماس نگرفته‌اند؟ / دانشمندان: شاید موجودات فضایی منتظر لحظه مناسب هستند
پژوهشگران در یک مطالعه جدید، به دنبال علائم فناوری بیگانگان در لحظاتی هستند که سیارات فراخورشیدی از دید زمین مستقیماً از مقابل ستاره خود عبور می‌کنند. این لحظات می‌توانند فرصتی عالی برای یک دنیای بیگانه باشد تا سیگنالی را به ما زمینی‌ها در تلاش برای برقراری تماس ارسال کند. سوفیا شیخ، پژوهشگر فوق دکتری در نجوم رادیویی در موسسه جستجوی هوش فرازمینی (SETI) و سرپرست این مطالعه گفت: گذر‌های سیاره‌های فراخورشیدی از مقابل خورشید خود، خاص هستند، زیرا می‌توانند توسط ما روی زمین به عنوان ناظر و همچنین هرگونه فناوری بالقوه در آن منظومه فراخورشیدی به عنوان فرستنده محاسبه شوند.

قشم فور یو