کشف اولین موجود ویروس‌خوار جهان
هر نوع ماده آلی را که نام ببرید به احتمال زیاد دسته‌ای از موجودات زنده برای خوردن آن تکامل یافته‌اند. گیاهان، گوشت، جلبک‌ها، حشرات و باکتری‌ها همگی توسط موجودات مختلف خورده می‌شوند، اما اکنون دانشمندان گزینه‌ی جدیدی را در این فهرست غذایی کشف کرده‌اند و آن ویروس‌ها هستند. از آنجایی که ویروس‌ها در همه جا یافت می‌شوند، مصرف اتفاقی آن‌ها توسط ارگانیسم‌ها اجتناب ناپذیر است، اما جان دلانگ (John DeLong) در دانشگاه نبراسکا-لینکلن (Nebraska-Lincoln) می‌خواست بفهمد که آیا میکروب‌ها به طور فعال ویروس‌ها را می‌خورند یا خیر و آیا چنین رژیم غذایی می‌تواند از رشد فیزیولوژیکی و رشد جوامع میکروبی حمایت کند یا خیر.

قشم فور یو