کشف ریشه‌ یکی از مرموزترین زبان‌های جهان
مردم در گذشته شئ برنزی به شکل دست انسان که روی آن نماد‌های عجیبی حکاکی شده بود را به امید جذب خوش‌شانسی روی درِ خانه‌ای آجری واقع در شمال اسپانیا نصب کرده بودند و اکنون پس از گذشت حدود دوهزار سال کارشناسان قصد دارند با بررسی این شئ تاریخی روند شکل گرفتن «زبان باسکی»، یکی از مرموزترین زبان‌های جهان را کشف کنند. باستان‌شناسان این دست برنزی را سال گذشته با کاوش در شهر «پامپلونا» کشف کرده بودند،، اما اخیرا به میزان اهمیت آن پی برده‌اند.

قشم فور یو