گورستان پنهان ستارگان در راه شیری کشف شد
مدل‌های ساخته شده از جهان هستی پیش‌بینی می‌کنند که بقایای ابرنواختر‌ها باید بسیار رایج‌تر از آنچه هستند، باشند. اکنون، تصویر جدیدی از تلسکوپ‌های رادیویی حساس نشان می‌دهد که این بقایا اغلب از دید ما پنهان مانده‌اند. ابرنواختر (Supernova) یک انفجار عظیم و درخشان ستاره‌ای است. این انفجار زمانی رخ می‌دهد که یک ستاره پرجرمِ در حال مرگ، شروع به خاموش شدن می‌کند. آنگاه به‌طور ناگهانی منفجر می‌شود و مقدار بسیار زیادی نور تولید می‌کند و باقیمانده ستاره به صورت یک تپ‌اختر یا ستاره نوترونی و یا شاید سیاه‌چاله برجای می‌ماند.

قشم فور یو