یک سیستم جدید برای به پرواز درآوردن ربات‌هایی به کوچکی حشرات
ربات‌های سبک وزن و پرنده که به اندازه حشرات کوچک ساخته شده‌اند، می‌توانند کاربرد‌های بسیار ارزشمندی در جهان واقعی داشته باشند. به عنوان مثال، آن‌ها می‌توانند در پشتیبانی از مأموریت‌های جستجو و نجات، بازرسی از مکان‌های خطرناک و حتی اکتشافات فضایی نقش داشته باشند. به رغم توانایی این ربات‌ها، تحقق آن‌ها تاکنون دشوار بوده است؛ به ویژه به دلیل مشکلات فنی که ربات‌ها هنگام تلاش برای تثبیت پرواز و تکرار مصنوعی قابلیت‌های ذاتی حشرات با آن‌ها روبرو می‌شوند.

قشم فور یو