یک موزه نُت‌های دست‌نویس «بتهوون»‌ را پس می‎دهد
یک موزه واقع در جمهوری چک بخشی از نُت‌های دست‌نوشته «لودویگ فان بتهوون» موسیقدان نامدار تاریخ که در دوران جنگ جهانی دوم غارت شده بود را به وارثان مالک اصلی او بازمی‌گردانند. این دست‌نوشته که نُت‌های «اپوس ۱۳۰ کوارتت‌های زهی» را شامل می‌شود به مدت ۸۰ سال در «موزه موراویان» واقع در «برنو»، شهری در جمهوری چک نگهداری شده است. این دست‌نوشته در ابتدا و پیش از اینکه خانواده «Petschek» در دوران جنگ جهانی دوم از چکسلواکی بگریزند به این خانواده ثروتمند تعلق داشت.

قشم فور یو