۱۰ راز پنهان در لباس پرنسس های دیزنی که کمتر کسی از آن ها باخبر است
لباس‌های پرنس‌ها و ملکه‌های دیزنی به اندازه‌ی خود این شخصیت‌ها معروف و ماندگارند، اما کمتر کسی از معانی پنهان آن‌ها باخبر است. رنگ آبی لباس بیشتر پرنسس‌های دیزنی برای قدرت بخشی به آن‌ها است شخصیت‌هایی مانند سفیدبرفی، سیندرلا، بل، مریدا، السا و جاسمین لباسی آبی رنگ دارند و این موضوع احتمالاً تصادفی نیست. به گفته‌ی لئاتریس آیزمن، مدیر اجرایی مؤسسه رنگ پنتون، علت رایج بودن رنگ آبی در لباس‌های پرنسس‌های دیزنی این است که این رنگ همچون آسمان، آرامش بخش و اطمینان بخش، اما در عین حال قدرتمند است.

قشم فور یو