۱۰ ستاره هالیوود که نمی دانستید بازیگری را از کودکی آغاز کردند
ستاره های محبوب ما گاهی در دهه ی ۳۰ یا ۴۰ زندگی شان آن نقشی را می گیرند که آن ها را به شهرت و محبوبیت می رساند. گاهی بازیگر به قدری در آن نقش می نشیند که انگار برای بازی کردن این نقش به دنیا آمده است. با این حال، بیشتر اوقات بازیگرها مسیر طولانی ای را تا رسیدن به آن نقش طی کرده اند. ستاره هایی که می خواهیم از آن ها صحبت کنیم هم بازیگری را از کودکی آغاز کردند.

قشم فور یو