۱۰ سریالی که ایده هایی منحصربفرد و بی نقص را هدر دادند؛ از Terra Nova تا Revolution
کمتر چیزی به اندازه این ناخوشایند است که پای تماشای سریالی تلویزیونی بنشینید که واقعاً می تواند سریال فوق العاده ای باشد اما با پیشرفت داستان متوجه می شوید که داستان به هدر رفته و پتانسیل بالایی که داشت تلف شده است. این موضوع در مورد تمام سریال هایی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد صدق می کند، سریال هایی که تمامشان ترکیبات لازم برای سریالی فوق العاده را داشتند اما به نحوی راهی برای از دست دادن چیزی که می توانستند باشند پیدا کردند، چه به خاطر نویسندگی ضعیف بوده باشد و چه درگیری های پشت صحنه یا اجرای فاجعه بار تم های کلیدی.

قشم فور یو