ایسی ساگاوا، آدمخوار ژاپنی در ۷۳ سالگی درگذشت
ایسی ساگاوا، مشهور به «آدمخوار ژاپنی» پس از بیش از ۴۰ سال از کشتن و خوردن یک دانشجوی هلندی در پاریس، ۲۴ نوامبر به دلیل ابتلا به بیماری سینه‌پهلو در ۷۳ سالگی درگذشت. ایسی ساگاوا در ۱۱ ژوئن سال ۱۹۸۱ و هنگامی که دانشجوی دانشگاه سوربن بود، یک دختر هلندی به نام «رنه هارتولت» را برای شام به آپارتمانش دعوت کرد. ساگاوا با آمدن رنه به آپارتمانش، او را با شلیک گلوله به قتل رساند و پس از تجاوز به این دانشجوی هلندی، او را قطعه قطعه کرد و بخشی از آن‌ها را خورد. این در حالی بود که ساگاوا از هر مرحله جنایت هولناک خود، عکاسی کرده بود.

قشم فور یو