بازرسی مکان‌های خطرناک با پهپادهایی با الهام از حشره‌ها
هر روزه افراد جان خود را به خطر می‌اندازند تا وارد فضا‌های خطرناک و محدود برای انجام کار‌های روزمره خود شوند. این نه تنها می‌تواند خطرناک باشد، بلکه می‌تواند کشنده نیز باشد؛، اما گاهی اوقات به جای به خطر انداختن جان کسی، می‌توانیم از یک ربات کوچک برای انجام کار‌هایی که معمولاً توسط افراد انجام می‌شود، استفاده کنیم. پژوهشگران شرکت «Flyability» راه‌حلی برای برخی از این موقعیت‌های خطرناک ارائه کرده‌اند. هدف نهایی آن‌ها جلوگیری از ورود افراد به فضا‌های محدود و خطرناک است.

قشم فور یو