بازسازی چهره‌های چند هزارساله؛ از پدر فرعون «توت‌عنخ‌آمون» تا خون‌آشام قرن هجدهم میلادی
مردم دوره‌های مختلف تاریخ، سرنخ‌های ارزشمندی درباره نحوه زندگی که سپری کرده‌اند از خود به جای گذاشته‌اند که از جمله‌ آن‌ها به بناهای تاریخی، لوازم شخصی و اسکلت‌هایشان می‌توان اشاره کرد اما هویت بیشتر این افراد ناشناخته است. این روزها محققان می‌توانند به لطف فناوری و روش‌های علمی، چهره این افراد را بازسازی کنند.

قشم فور یو