بازسازی چهره دهقانی که ۶۶۰ سال پیش وحشیانه کشته شد
یک جنگجوی قرون وسطایی که صورتش در یکی از وحشیانه‌ترین نبرد‌های اروپا شکافته شده بود، ۶۶۰ سال پس از مرگ وحشتناکش، در یک اقدام ​​خیره کننده علمی به زندگی بازگردانده شد. هنوز به درستی مشخص نیست که این فرد در جریان نبرد کشته شده است یا بعد از اسارت به این سرنوشت دچار شده است، اما از آنجایی که هیچ اثر دیگری بر استخوان هایش نداشت، برخی کارشناسان معتقدند که او پس از اسارت به این عاقبت دردناک دچار شده است.

قشم فور یو