با پنج کشف رکوردشکن سال ۲۰۲۲ آشنا شوید
رکورد‌های علمی جدید هر سال ثبت می‌شوند و سال ۲۰۲۲ نیز استثنا نبود. یک غول باکتریایی، یک ابرکامپیوتر بی‌اندازه سریع و یک سیاهچاله نزدیک از قابل‌توجه‌ترین شگفتی‌های امسال هستند. اولین جراحی شناخته‌شده یک عمل قطع پا بوده؛ این نتیجه‌ای است که پژوهشگران پس از بررسی اسکلت فردی که حدود ۳۱٬۰۰۰ سال قبل در جزیره بورنئوی اندونزی زندگی می‌کرده، به آن رسیدند. استخوان ترمیم‌شده در جایی که پایین پای چپ او قطع شده بود، نشان می‌دهد که فرد چند سال پس از عمل زنده مانده بود. این کشف، ریشه‌های عمل جراحی را حدود ۲۰٬۰۰۰ سال به عقب برمی‌گرداند.

قشم فور یو