بدترین دردهایی که انسان می‌تواند تجربه کند؛ از سنگ کلیه تا ترک خوردگی دنده ها
درد موضوعی پیچیده است، زیرا اغلب ذهنی در نظر گرفته می‌شود و به آستانه تحمل درد فرد وابسته است. با این حال، در حالی که دردناک بودن خالکوبی یا بچه دار شدن ممکن است بحث برانگیز باشد، برخی از بیماری‌ها یا شرایط سلامتی وجود دارند که به‌طور غیرقابل انکاری آزاردهنده هستند. بیست بیماری وجود دارد که درد آن‌ها به قدری ناتوان کننده است که می‌تواند شما را از انجام کار‌های روزانه بازدارد – از آن جمله می‌توان به درد‌های شناخته شده مثل شکستگی استخوان و سنگ کلیه تا درد‌های کمتر شناخته شده، اما هنوز هم طاقت فرسا نظیر نقرس اشاره کرد.

قشم فور یو