برای اولین بار؛ فیزیکدانان نور را در زمان به عقب و جلو بردند
دانشمندان برای اولین بار کاری کردند که نور در زمان به طور همزمان به جلو و عقب حرکت کند. این گزارش نشان می‌دهد که این روش جدید که توسط گروهی بین‌المللی از دانشمندان به دست آمده است، می‌تواند به ایجاد تکنیک‌های محاسباتی کوانتومی جدید کمک کند و به دانشمندان درک بهتری از گرانش کوانتومی بدهد. این مهم به لطف ترکیبی از دو اصل که بخشی از دنیای عجیب و غریب مکانیک کوانتومی را تشکیل می‌دهند، به دست آمد.

قشم فور یو