تصاویر: اولین باران زمستانی و طراوت بهاری کیش
در حالی که بسیاری از مناطق ایران هم اکنون روزهای پر از برف را سپری می‌کنند جزیره کیش به عنوان یکی از جنوبی‌ترین نقاط ایران در نیمه دوم دی‌ماه شاهد بارش باران است.

قشم فور یو