تصاویر: بارش باران پاییزی در مجموعه تاریخی بیستون
بیستون، مجموعه‌ای است تاریخی که در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد. این مجموعه و منظر طبیعی آن در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط سازمان یونسکو در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت شد. بارش اولین باران پاییزی، زیبایی خاصی به این محوطه تاریخی داده است.

قشم فور یو