تصاویر: باز باران، باز آبگرفتگی در اهواز
در پی بارش شدید باران، معابر و خیابان‌های شهر اهواز دچار آبگرفتگی وسیع شد. بارش ۲۴ ساعت گذشته در اهواز بیش از ۲۲ میلیمتر گزارش شده است که مناطق ادهم، خشایار، کوی علوی، باهنر و کیانشهر دچار آبگرفتگی شد که نیروهای آتش نشانی درحال تخلیه آب از سطح معابر این مناطق هستند.

قشم فور یو