تصاویر: برگ‌ریزان پاییز
خزان یا همان پائیز این روزها در گذر است و انگار شهر حال و هوای دیگری دارد. تهران در فصل برگ‌ریزان چهره‌ جدیدی به خود می‌گیرد. منطقه سعدآباد تهران این روزها شاهد چنین مناظر زیبا و چشم نوازی شده است.

قشم فور یو