تصاویر: تهران برفی
امروز یکشنبه ۲۵ دی ماه بارش شدید برف شهر تهران را سفید پوش کرد. همزمان با بارش برف در برخی از خیابان های تهران لغزندگی و ترافیک شدید را به همراه داشته است.

قشم فور یو