تصاویر: «جشن تکلیف» دانش آموزان دختر در تبریز
طی مراسمی جشن رسیدن به سن تکلیف دانش آموزان مدارس دخترانه شهر تبریز در مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد.

قشم فور یو