تصاویر: حاشیه جلسه هیات دولت
جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران با حضور تعدادی از وزیران در حاشیه جلسه هیات دولت، چهارشنبه ۹ آذر در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

قشم فور یو