تصاویر: حاشیه جلسه هیات دولت
در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ هیات دولت، تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

قشم فور یو