تصاویر: خانه های روستایی مازندران
خانه های روستایی با قدمتی چند دهه ساله از جمله خانه هایی هستند که مصالح آن از طبیعت فراهم می شد . خانه هایی از جنس چوب و سنگ و خاک که سالهای متمادی سقف اهالی روستا بود . خانه هایی که می تواند برخی از انها به عنوان بومگردی مورد استفاده قرار گیرد .

قشم فور یو