تصاویر: دومین روز رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش
در دومین روز از رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران سامانه‌های موشکی پدافند هوایی ارتش ۱۵ خرداد، مجید و سامانه توپخانه ای خاتم اهداف هوایی خود را منهدم کردند. همچنین عملیات آتش سنگین یگان‌های توپخانه و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش در سواحل مکران اجرا شد.

قشم فور یو