تصاویر: «رخت پاییزی» طبیعت
پاییز سومین فصل سال زیباترین نمایش قدرت خداوندی در اعجاز طبیعت است . آنگاه که درختان رنگارنگ می شوند و شگفتی طبیعت در فصل خزان شکوه بی نظیر خود را از ارتفاعات تا جلگه در قابی منحصر بفرد در معرض دید عموم قرار می دهد .

قشم فور یو