تصاویر: رزمایش طرح ترافیکی زمستان پلیس راهور
رزمایش طرح ترافیکی زمستان پلیس راهور صبح روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه با حضور سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی و سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در دانشگاه انتظامی امین برگزار شد.

قشم فور یو