تصاویر: رونق «بازار گل» در روز مادر
مصادف با ولادت حضرت زهرا و روز مادر مردم برای خرید گل به بازار گل شهید محلاتی به عنوان یکی از اصلی ترین بازارهای گل پایتخت مراجعه کردند.

قشم فور یو