تصاویر: سایت بازیافت زباله آزادشهر، سمی خطرناک برای محیط زیست
آزاد شهر یکی از شهرستان‌های استان گلستان است که در فاصله نزدیکی از این شهر سایت بازیافت زباله قرار دارد که به سبب جانمایی نامناسب، مشکلات عدیده‌ای را در آلودگی زیست محیطی از جمله نفوذ شیرابه‌ها به اراضی زراعی و سفره‌های آب و انتشار بوی نامطبوع ایجاد کرده است. بوی ناشی از پردازش زباله‌ها و متصاعد شدن بوی گاز “متان” ناشی از انبار زباله‌ها مردم منطقه را آزار می‌دهد. عملیات انتقال ۴۰ هزار لیتر شیرابه‌های سایت بازیافت زباله آزادشهر درحال انجام است.

قشم فور یو